Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper er med det mesta inom ekonomisk/kameral förvaltning. Alla löpande uppgifter som bokföring, avisering, fakturabetalningar, uppbörd av avgifter/hyror, kvartal- och månadsrapporter samt att föra medlems- och lägenhetsregister tar vi hand om. Vi sköter även årshandlingar, budget, bokslut och deklarationer/uppgifter till myndigheter. Vi kan på uppdrag medverka på styrelsemöten och årsstämmor.

En ekonomisk förvaltare är inte bara någon som utför administrativa uppgifter. Förvaltaren är styrelsens stöd i de flesta frågor. Det är någon som har erfarenhet och kunskap att vara rådgivande ekonomiskt och juridiskt.


Teknisk förvaltning

- Löpande reparations- och underhållstillsyn
- Tillsyn av fastighetsjour
- Verkställande av reparationer vid skador
- Försäkringsskadereglering
- Medverkan/genomförande av besiktningar
- Upprätta entreprenörsavtal för fastigheten
- Upprätta och uppdatera underhållsplan
- Bistå vid budgetarbete
- Upphandling av externa tjänster

Fastighetsstädning

- Trapphusstädning
- Fönsterputsning
- Flyttstädning

Fastighetsskötsel

Med en bra fastighetsskötsel ökar trivseln och tryggheten att någon ser till och verkligen bryr sig om fastigheten.

Våra fastighetsskötare gör ronderingar där de går igenom huset från topp till tå.
De fyller i en besöksjournal och för statistik.

I våra avtal ingår uppgifter som
- Felanmälan.
- Allmän tillsyn och åtgärder. Rapportering av fel och brister till föreningens kontaktperson.
- Tillsyn och kontroll av tvättstuga. Avlägsnande av sopor från papperskorg/säck.
- Byte av glödlampor, lysrör, starters, säkringar.
- Kontroll och justering av strömbrytare, tidur, trappautomater etc.
- Ändring av portkoder.
- Smörjning och justering av lås, dörrstängare, gångjärn.
- Tillsyn och kontroll av kranar, element, spolanordningar allmänna utrymmen.
- Kontroll och justering av värmesystem i undercentral.
- Rensning av avlopp fram till stam i allmänna utrymmen.
- Renhållning och städning av soprum, soprumsgångar och grovsoprum.
- Renhållning av utvändiga brunnar.
- Sopning av vinds- och källargångar samt cykelrum.

Fastighetsskötseln kompletteras med jour via Dygnet Runt Service eller Bravida.

  Postadress:
POS Fastighetsvård AB
Banérgatan 55
115 53 STOCKHOLM
  Besöksadress:
Banérgatan 55, Stockholm
Kristinavägen 13, Uppsala
  Telefon:
08-660 14 32
018-42 18 11
  E-post:
info@posfastighet.se